AAU logo

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB)

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB)


Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse er et tværinstitutionelt forsknings- og videnscenter om handicap og beskæftigelse. Visionen er, at samle den fragmenterede viden om mennesker med handicap, beskæftigelsessystemet og arbejdsmarkedet med henblik på at finde nye og effektive metoder til at integrere og fastholde mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Forskningscenteret er et samarbejde imellem Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for VelfærdVIA UC samt Københavns Professionshøjskole. Se projektdeltagere i menuen til højre.