Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB)

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB)


Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse er et tværinstitutionelt forsknings- og videnscenter om handicap og beskæftigelse. Visionen er, at samle den fragmenterede viden om mennesker med handicap, beskæftigelsessystemet og arbejdsmarkedet med henblik på at finde nye og effektive metoder til at integrere og fastholde mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Forskningscenteret er et samarbejde imellem Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for VelfærdVIA UC samt Københavns Professionshøjskole. Se projektdeltagere i menuen til højre.

Hør her om resultaterne af tre års forskning omkring barrierer for broer for mennesker med handicap til arbejdsmarkedet:

Nyt forskningsprojekt: Hvordan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked?

Fleksjob er en unik dansk ordning, som blev skabt i slutningen af 1990’erne for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked som alternativ til førtidspension for personer med væsentligt reduceret arbejdsevne. Der er aktuelt mere end 100.000 personer, som arbejder i fleksjob eller venter på at komme i fleksjob. Det svarer til 3,5 procent af arbejdsstyrken. Fleksjob er blevet den vigtigste vej til at ansætte og fastholde mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet. To-tredjedel af alle personer med bevægelseshandicap, som er i arbejde, er ansat i et fleksjob. Selvom undersøgelser viser at fleksjobansatte, arbejdsgiverne og jobcentrene generelt vurderer ordningen positivt, er der også kritik af fleksjobordningen. I projektet vil vi undersøge, hvordan fleksjobmarkedet fungerer og kan forbedres. Vi anvender en integreret arbejdsmarkedstilgang til at forstå samspillet mellem arbejdsudbud blandt fleksjobbere, virksomhedernes efterspørgsel på fleksjob samt beskæftigelsessystemets matchning mellem fleksjobsvisiterede og virksomhederne. Undersøgelsesdesignet er en kombination af spørgeskemaundersøgelser til fleksjobbere, arbejdsgivere og jobcentre med interviews og casestudier. Der er ikke tidligere lavet systematisk forskning omkring fleksjob og vi vil med projektet bidrage til den offentlige debat om hvordan der skabes et mere velfungerende fleksjobmarked.

Flere informationer om projektet

Forskningsresultater

Hør her resultaterne af tre års forskning om handicap og beskæftigelse.


Se flere video-explainers