Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB)

Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB)


Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse er et tværinstitutionelt forsknings- og videnscenter om handicap og beskæftigelse. Visionen er, at samle den fragmenterede viden om mennesker med handicap, beskæftigelsessystemet og arbejdsmarkedet med henblik på at finde nye og effektive metoder til at integrere og fastholde mennesker med handicap på arbejdsmarkedet.

Forskningscenteret er et samarbejde imellem Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for VelfærdVIA UC samt Københavns Professionshøjskole. Se projektdeltagere i menuen til højre.

Hør her om resultaterne af tre års forskning omkring barrierer for broer for mennesker med handicap til arbejdsmarkedet:

konference

Forskningscenter for
Handicap og Beskæftigelse

online seminar (Zoom)

26. november 2020

Handicap og beskæftigelse: Fra barrierer til broer

250 personer deltog i seminaret.  

Se præsentation af hovedresultater og anbefalinger

Se program mv.

Forskningsresultater

Hør her resultaterne af tre års forskning om handicap og beskæftigelse.


Se flere video-explainers